Fond via ODIN

Her finner du en oversikt over alle våre fond, aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond. Du kan enkelt sammenligne, filtrere og søke for å finne fondet som passer deg.

Fondstype:
Fond/andelsklasser:
Søk etter fond

Navn Dato Kurs HIÅ 10 år Risko Bærekraft Årlig kostnad 1D 1 MND HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart Sammenlign. andre fond Volatilitet 3 år Sharpe Ratio Morningstar bærekraftsscore Type fond InitialPurchaseBase Morningstar rating Forvaltet kapital (mill)* IBAN Bloomberg kode ISIN FundClassType Fund type Pre-kontraktuelle opplysninger Periodiske opplysninger Nøkkelinformasjon Prospekt med vedtekter Månedlig Faktaark Månedskommentar
ODIN Nordisk Kreditt F 16.05.24 104,02 3,76% 3,52% 8 0,55% 0,04% 0,61% 3,76% 9,02% 6,32% 4,96% 3,52% 3,79% - - - - Rentefond 500,00 - - F Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Nordisk Kreditt C 16.05.24 103,94 3,69% 3,32% 8 0,75% 0,04% 0,59% 3,69% 8,82% 6,11% 4,76% 3,32% 3,58% - - - - Rentefond 500,00 - - C Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Nordisk Kreditt A 16.05.24 104,04 3,78% 3,58% 8 0,50% 0,04% 0,61% 3,78% 9,07% 6,37% 5,02% 3,58% 3,84% - - - - Rentefond 10 000 000,00 - - A Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Utbytte A 21.05.24 2 124,63 12,06% 12,54% 8 0,75% -0,15% 4,00% 12,06% 13,55% 12,58% 15,18% 12,54% 13,60% - 11,07% 1,02 SpareBank 1 Fondene 10 000 000,00 - - A Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Utbytte B 21.05.24 2 084,86 11,95% 12,21% 8 1,00% -0,15% 3,98% 11,95% 13,27% 12,25% 14,81% 12,21% 13,27% - 11,07% 0,99 SpareBank 1 Fondene 2 000 000,00 - - B Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Utbytte C2 21.05.24 2 371,99 11,76% 11,71% 8 1,50% -0,16% 3,96% 11,76% 12,73% 11,76% 14,33% 11,71% 12,77% - 11,06% 0,95 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - C2 Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Utbytte C 21.05.24 3 762,53 11,74% 11,71% 8 1,50% -0,16% 3,94% 11,74% 12,72% 11,75% 14,32% 11,71% 12,76% - 11,06% 0,95 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - C Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Utbytte U 21.05.24 1 238,82 12,08% 12,55% 8 0,75% -0,15% 4,03% 12,08% 13,58% 12,60% 15,19% 12,55% 13,62% - 11,05% 1,02 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - U Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Verden Verdi U 21.05.24 1 226,90 12,97% - 8 0,75% -0,43% 3,17% 12,97% 11,08% 11,45% 13,08% - 14,03% - 9,92% 1,00 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - U Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Verden Verdi C2 21.05.24 1 608,01 12,72% - 8 1,50% -0,44% 3,11% 12,72% 10,36% 10,70% 12,29% - 13,23% - 9,92% 0,93 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - C2 Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Verden Verdi C 21.05.24 1 950,00 12,70% - 8 1,50% -0,44% 3,09% 12,70% 10,34% 10,69% 12,28% - 13,22% - 9,92% 0,93 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - C Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Verden Verdi B 21.05.24 1 994,49 12,88% - 8 1,00% -0,43% 3,13% 12,88% 10,86% 11,17% 12,75% - 13,70% - 9,93% 0,97 SpareBank 1 Fondene 2 000 000,00 - - B Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Verden Verdi A 21.05.24 2 027,01 12,95% - 8 0,75% -0,43% 3,15% 12,95% 11,06% 11,46% 13,09% - 14,04% - 9,92% 1,00 SpareBank 1 Fondene 10 000 000,00 - - A Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Norge Verdi U 21.05.24 1 319,74 11,47% - 8 0,75% -0,04% 7,06% 11,47% 20,36% 15,12% 17,04% - 18,25% - 13,57% 0,93 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - U Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Norge Verdi C2 21.05.24 1 923,17 11,15% - 8 1,50% -0,05% 6,99% 11,15% 19,46% 14,37% 16,23% - 17,43% - 13,56% 0,89 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - C2 Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Norge Verdi C 21.05.24 2 371,52 11,12% - 8 1,50% -0,05% 6,97% 11,12% 19,44% 14,35% 16,21% - 17,42% - 13,56% 0,89 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - C Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Norge Verdi B 21.05.24 2 428,26 11,40% - 8 1,00% -0,05% 7,02% 11,40% 20,12% 14,89% 16,73% - 17,94% - 13,57% 0,92 SpareBank 1 Fondene 2 000 000,00 - - B Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Norge Verdi A 21.05.24 2 468,91 11,45% - 8 0,75% -0,04% 7,04% 11,45% 20,34% 15,20% 17,09% - 18,30% - 13,57% 0,94 SpareBank 1 Fondene 10 000 000,00 - - A Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 F 16.05.24 118,49 6,88% 7,89% 8 0,75% 0,13% 2,32% 6,88% 10,82% 6,90% 8,16% 7,89% 7,59% - - - SpareBank 1 Fondene 3 000,00 - - F Kombinasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 F 16.05.24 112,01 4,07% 5,21% 8 0,50% 0,08% 1,34% 4,07% 8,30% 4,45% 5,20% 5,21% 5,46% - - - SpareBank 1 Fondene 3 000,00 - - F Kombinasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 F 16.05.24 125,45 9,76% 10,57% 8 0,90% 0,18% 3,29% 9,76% 13,36% 9,15% 11,04% 10,57% 9,41% - - - SpareBank 1 Fondene 3 000,00 - - F Kombinasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Kreditt F 16.05.24 112,40 4,37% 4,56% 8 0,55% 0,07% 1,25% 4,37% 12,31% 3,25% 3,96% 4,56% 5,67% - - - Rentefond 3 000,00 - - F Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Norden F NOK 21.05.24 129,41 11,21% 13,04% 8 1,05% -0,13% 6,60% 11,21% 10,40% 6,25% 15,02% 13,04% 13,18% - - - Aksjefond 3 000,00 - - F Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Norge F NOK 21.05.24 124,41 15,02% 11,50% 8 1,05% -0,04% 5,60% 15,02% 17,17% 9,78% 11,11% 11,50% 14,66% - - - Aksjefond 3 000,00 - - F Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN USA F NOK 21.05.24 137,21 9,49% - 8 1,05% -0,74% 0,29% 9,49% 14,03% 13,85% 16,20% - 17,05% - - - Aksjefond 3 000,00 - - F Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Global F NOK 21.05.24 130,68 10,48% 14,95% 8 1,05% -0,98% 1,50% 10,48% 10,74% 10,79% 14,20% 14,95% 8,00% - - - Aksjefond 3 000,00 - - F Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Eiendom F NOK 21.05.24 76,54 2,00% 12,67% 8 1,05% -2,13% 5,08% 2,00% 30,11% -4,78% 7,78% 12,67% 15,26% - - - Aksjefond 3 000,00 - - F Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Emerging Markets F NOK 21.05.24 127,31 10,93% 7,93% 8 1,05% -0,95% 5,72% 10,93% 11,35% 5,29% 7,93% 7,93% 6,80% - - - Aksjefond 3 000,00 - - F Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Europeisk Obligasjon F 16.05.24 1 036,45 2,05% 2,15% 8 0,30% 0,11% 0,98% 2,05% 6,51% 1,94% 2,14% 2,15% 4,13% - - - Rentefond 10 000,00 - - F Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Norsk Obligasjon F 16.05.24 1 032,85 2,50% 2,13% 8 0,30% 0,04% 0,60% 2,50% 6,62% 3,00% 2,52% 2,13% 4,02% - - - - Rentefond 10 000,00 - - F Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Likviditet F 16.05.24 1 024,74 1,98% 1,85% 8 0,25% 0,02% 0,41% 1,98% 5,20% 2,85% 2,22% 1,85% 2,89% - - - - Rentefond 10 000,00 - - F Likviditetsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Rente F 16.05.24 106,64 2,79% - 8 0,30% 0,05% 0,83% 2,79% 8,17% 2,85% 2,97% - 2,83% - - - - Rentefond 3 000,00 - - F Obligasjonsfond PDF - PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Aksje F 21.05.24 129,26 11,04% 12,38% 8 1,05% -0,53% 3,79% 11,04% 11,90% 9,53% 13,40% 12,38% 12,39% - - - Aksjefond 3 000,00 - - F Aksjefond PDF - PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Indeks Global A 16.05.24 147,54 16,22% - 8 0,10% -0,41% 3,19% 16,22% 26,33% - - - 25,53% - - - SpareBank 1 Fondene 10 000 000,00 - - A Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF - Kjøp
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A 21.05.24 133,70 11,30% - 8 0,75% -0,53% 3,63% 11,30% 12,28% - - - 18,41% - - - SpareBank 1 Fondene 10 000 000,00 - - A Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Sustainable Corporate Bond A 16.05.24 103,02 1,13% - 9 0,20% -0,04% 0,53% 1,13% 5,89% - - - 3,68% - - - Rentefond 10 000 000,00 - - A Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Sustainable Corporate Bond C 16.05.24 102,47 1,04% - 9 0,40% -0,04% 0,51% 1,04% 5,68% - - - 3,39% - - - Rentefond 3 000,00 - - C Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Sustainable Corporate Bond B 16.05.24 102,72 1,08% - 9 0,30% -0,04% 0,53% 1,08% 5,76% - - - 3,52% - - - Rentefond 1 000 000,00 - - B Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Bærekraft F NOK 21.05.24 110,81 14,27% - 9 1,05% -1,02% 8,15% 14,27% 8,84% - - - 4,24% - - - Aksjefond 3 000,00 - - F Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Bærekraft B NOK 21.05.24 110,87 14,30% - 9 1,00% -1,02% 8,15% 14,30% 8,89% - - - 4,26% - - - Aksjefond 1 000 000,00 - - B Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Bærekraft C NOK 21.05.24 109,63 14,08% - 9 1,50% -1,03% 8,11% 14,08% 8,35% - - - 3,79% - - - Aksjefond 3 000,00 - - C Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Bærekraft A NOK 21.05.24 111,56 14,41% - 9 0,75% -1,02% 8,17% 14,41% 9,17% - - - 4,52% - - - Aksjefond 10 000 000,00 - - A Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Small Cap U NOK 21.05.24 82,87 12,95% - 8 0,75% 0,78% 10,97% 12,95% 7,52% - - - -4,02% - - - Aksjefond 1 000 000,00 - - U Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Small Cap B NOK 21.05.24 185,47 12,89% - 8 1,00% 0,78% 10,94% 12,89% 7,16% 2,90% - - 16,80% - 25,32% 0,11 Aksjefond 1 000 000,00 - - NO3315064853136 ODSCNOB SS B Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Small Cap A NOK 21.05.24 187,46 12,99% - 8 0,75% 0,78% 10,97% 12,99% 7,42% 3,16% - - 17,09% - 25,32% 0,12 Aksjefond 10 000 000,00 - - NO3315064853136 ODSCNOA SS A Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Small Cap C NOK 21.05.24 181,37 12,67% - 8 1,50% 0,77% 10,90% 12,67% 6,62% 2,39% - - 16,20% - 25,32% 0,09 Aksjefond 100,00 - - NO3315064853136 ODSCNOC SS C Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 B 16.05.24 177,45 9,78% 10,56% 8 0,85% 0,18% 3,29% 9,78% 13,40% 9,15% 11,06% 10,56% 9,26% - 10,03% 0,61 SpareBank 1 Fondene 1 000 000,00 - - NO5915064565645 ODINHOB NO B Kombinasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 A 16.05.24 179,25 9,86% 10,80% 8 0,60% 0,18% 3,31% 9,86% 13,63% 9,37% 11,27% 10,80% 9,51% - 10,04% 0,63 SpareBank 1 Fondene 10 000 000,00 - - NO5915064565645 ODINHOA NO A Kombinasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 B 16.05.24 130,50 4,07% 5,05% 8 0,50% 0,08% 1,34% 4,07% 8,31% 4,04% 4,93% 5,05% 5,25% - 4,27% 0,34 SpareBank 1 Fondene 1 000 000,00 - - NO1515064565661 ODINKOB NO B Kombinasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 A 16.05.24 130,98 4,17% 5,16% 8 0,35% 0,08% 1,36% 4,17% 8,45% 4,15% 5,01% 5,16% 5,38% - 4,28% 0,36