ODIN Micro Cap A NOK

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

28.05.2024

Fond Indeks
1 dag 0,70% 1,87%
1 måned 8,72% 9,45%
Hittil i år 17,73% 11,51%
1 år 0,00% 0,00%
Siden oppstart 37,08% 37,12%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Sharpe Ratio - - -

Forvalter

Forvalter

Jonathan Schönbäck

Forvaltet siden

31.10.2023

Forvalter

Carolina Ahnemark

Forvaltet siden

31.10.2023

Forvalter

Hans Christian Bratterud

Forvaltet siden

31.10.2023

Fondsinformasjon

 • ISIN

  SE0020355253

 • Fondets referanseindeks

  Carnegie Micro Cap Sweden Index

 • NAV/Kurs 28.05.2024

  NOK 137,0823

 • Minsteinnskudd

  5 000 000 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  1,00%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  15,00%

 • UCITS

  Nei

 • Andelsklassen etablert

  31.10.2023

 • Fondets startdato

  31.10.2023

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsanalyse:

-

Miljø

-

Sosiale

-

Selskapsstyring

-

Ikke fordelt