SpareBank 1 Indeks Global N

SpareBank 1 Indeks Global er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig vil investere i ett eller flere globale indeksfond som hensyntar bærekraft i sin forvaltning. Fondet kan investere i både noterte og unoterte fond.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

28.05.2024

Fond Indeks
1 dag -0,57% -0,08%
1 måned -0,43% -0,56%
Hittil i år 14,13% 14,36%
1 år 18,50% 18,36%
Siden oppstart 23,85% 23,80%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 12,02 - -
Sharpe Ratio 1,46 - -

Forvalter

Forvalter

Beate Bredesen

Forvaltet siden

04.11.2022

Fondsrapporter

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0012619040

 • Fondets referanseindeks

  MSCI World ESG Universal Select

 • NAV/Kurs 28.05.2024

  NOK 144,9044

 • Forv.kap. (mill.) 30.04.2024

  2 029,86 NOK

 • Minsteinnskudd

  1 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  0,10%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Nei

 • Andelsklassen etablert

  01.09.2022

 • Fondets startdato

  01.09.2022

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

19.44 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
22.55
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

3,76

Miljø

8,74

Sosiale

6,92

Selskapsstyring

0,03

Ikke fordelt