Slik får din bedrift tilgang til ODIN Online med BankID

Få full kontroll på bedriftens fondsportefølje og beholdning gjennom ODIN Online, samt tilgang til å gjøre fondshandelen digitalt.

En bedrift har nå mulighet til å logge inn i ODIN Online dersom det er registrert personer med fullmakt/disposisjonsrett på bedriftens VPS-konto(er). De personer som er registrert og står som disponenter i våre systemer, kan logge inn med sin personlige BankID.

Hvordan registrere?
For å registrere selskapets disponenter, fyll ut dette skjemaet for å gi fullmakt:
Registrering av disponenter- ODIN Online.

Husk at skjemaet må signeres på vegne av selskapet av en med signaturrett. Vi vil registrere dette i våre systemer så fort vi mottar skjemaet. Pålogging vil være tilgjengelig innen påfølgende virkedag.

Ferdig utfylt skjema og dokumentasjon sendes til:
E-post: trade@odinfond.no
Faks: 24 00 48 01
Post: ODIN Forvaltning AS – Postboks 1771 Vika – 0122 Oslo.

Retningslinjer
Registrerte disponenter (enten en reell rettighetshaver eller en person som bedriften gir fullmakt til) vil med dette få tilgang til ODIN Online via sin personlige BankID. Personen(e) vil kunne disponere bedriftenss fondsportefølje og VPS konto(er), samt gjennomføre både kjøp, salg og bytter.

Bedriften forplikter seg til å holde listen over disponenter av kontoen oppdatert til enhver tid. Alle brukere har mulighet til å slette rettighetshavere elektronisk via ODIN Online. Dersom det skal legges til nye disponenter av kontoen, må ODIN motta dette skriftlig fra bedriften, signert av en reell rettighetshaver.

Spørsmål vedrørende pålogging med BankID for bedrift – kontakt oss på telefon 24 00 48 04 eller send en e-post til kundeservice@odinfond.no»

ill_BandID_uten_Java