Års- og halvårsrapporter

Her kan du bli bedre kjent med ODIN og få et innblikk i fondenes porteføljer, lese kommentarer fra forvalterne og se ODINs årsregnskap. Du kan også følge med på halvårsrapportene om du vil holde deg oppdatert på siste nytt.

Årsrapporter

 • ODINs verdipapirfond 2023
  2023 ble et år med litt blandete resultater for ODINs aksjefond målt mot indeksene. Våre norske fond gjorde det meget bra. Både ODIN Norge og SpareBank1 Norge Verdi var godt foran Oslo Børs i fjor, og begge fondene har en svært god langsiktig avkastning også. Våre svenske fond var litt bak indeksene, mens ODIN Norden leverte et bra år.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 2022
  2022 ble ikke et normalt år. Året vil bli husket som det året da krig vendte tilbake til Europa. Putin sin meningsløse krig mot Ukraina har sørget for store lidelser for millioner av mennesker i vår umiddelbare nærhet. Krigen har også bidratt til energikrise, med skyhøye energipriser som resultat.
  Året ble også turbulent i finansmarkedene – med fall i både aksje- og rentemarkedene.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 2021
  2021 ble et år hvor de fleste børsene steg med mer enn 20 prosent. Det svenske aksjemarkedet steg med hele 30 prosent, og Oslo Børs var ikke langt bak, med en oppgang på 23 prosent. Alle ODINs aksje-, rente- og kombinasjonsfond har levert avkastning utover indeksene sine i 2021.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 2020
  I det som ble annerledesåret 2020 har vi i ODIN jobbet strukturert og grundig med bærekraft – slik vi også har gjort de siste årene. Fjoråret representerte imidlertid en ytterligere styrking av dette langsiktige og viktige arbeidet.
  Som et resultat av vårt utrettelige fokus på bærekraft, er vi stolte av å ha spikret ODINs bærekraftstrategi for de neste årene.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 2019
  Ekspansive sentralbanker og svakere makro har resultert i et av de sterkeste børsårene i løpet av siste tiårsperiode. 2019 ble et år vi er veldig godt fornøyd med.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 2018
  2018 har på mange måter vært et spesielt år både for aksje- og kredittmarkedene verden over. Svakere makroøkonomisk utvikling og handelskrig har ført til økt frykt for at vi er på vei mot en nedgangskonjunktur. Dette bidro til at de globale aksjemarkedene leverte negative resultater i 2018.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 2017
  Året 2017 har vært preget av sterke aksjemarkeder, og de politiske hendelsene vi uroet oss for ved inngangen til året viste seg å bli tilnærmet ikke-hendelser for aksjemarkedet. ODIN har igjen skapt merverdier for kundene gjennom meravkastning målt mot indeks.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 2016
  2016 er historie. Noen refleksjoner kan imidlertid være på sin plass. Året vil for mange bli husket for britenes Brexitbeslutning. Grasrota gjorde oppgjør mot eliten i Brussel. Andre vil tenke på Marine le Pen og hennes fremmarsj på meningsmålingene i Frankrike. I rapporten kan du lese adm. dir. Rune Selmars refleksjoner.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 2015
  Vi ser tilbake på 2015 som nok et år preget av god vekst og gode forvaltningsresultater. Vi er godt fornøyd med fjoråret, og vil fortsette det gode arbeidet med mål om å levere god langsiktig avkastning.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond - 2014
  Fornøyde kunder er selve grunnlaget for vår eksistens. Vi forsøker ikke å selge det produktet som er enklest å selge. I ODIN er vi opptatt av at kunder investerer i fond som er riktige for investeringshorisonten og risikoprofilen til hver enkelt.
  Last ned PDF
  ODINs institusjonelle fond - 2014
  Verdens aksjemarkeder hadde i hovedsak en positiv utvikling i 2014, med avkastning i området mellom null og ti prosent for flere av de store børsene. Oslo Børs steg med 5 prosent i 2014, til tross for at oljeprisen nesten halverte seg i løpet av året.
  Last ned PDF
 • Aksje- og kombinasjonsfond - 2013
  2013 begynte i en positiv tone. Aksjekursene steg jevnt og trutt de fem første månedene, med spesiell god fart i mai.
  Last ned PDF
  Rentefond - 2013
  Det har vært et godt første halvår for ODIN Rente som ikke bare har slått sin referanseindeks, men også gjort det bra relativt til både stat og kreditt.
  Last ned PDF

Halvårsrapporter

 • ODINs verdipapirfond 1. halvår 2023
  Våre aksjefond har levert høy avkastning dette halvåret. En generell børsoppgang kombinert med en svak norsk krone har vært svært gunstig for våre internasjonale fond.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 1. halvår 2022
  Første halvår i 2022 vil gå inn i historien som et av de svakeste på veldig mange år. De aller fleste børser har
  falt betydelig siden nyttår. Omtrent alt som var med å sende børsene oppover de siste årene, har snudd i 2022.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 1. halvår 2021
  Bærekraft står helt sentralt i ODINs investeringsprosess. Vi sitter tett på ledelsen i selskapene vi eier og er i aktiv dialog for å påvirke og løfte hensyn til bærekraft høyere opp på agendaen. Gjennom ulike tiltak har vi også styrket vårt arbeid med bærekraft ytterligere i første halvår 2021.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 1. halvår 2020
  Det mest åpenbare vi har blitt minnet på dette halvåret er at aksjemarkedet svinger. Over tid stiger aksjemarkedet, men det er mange opp- og nedturer underveis. Det er svingningene, som gjenspeiler risikoen i aksjemarkedet, som gjør at aksjer gir høyere avkastning enn risikofrie alternativer over tid.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 1. halvår 2019
  Første halvår 2019 har i finansverdenen vært preget av sterke børser, geopolitisk usikkerhet, endrede renteforventninger og svakere makrotall.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 1. halvår 2018
  Første halvår i 2018 har vært preget av urolige børser og utviklingen i våre fond har vært blandet.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 1. halvår 2017
  Første halvår har hatt en moderat positiv børsoppgang og de fleste markeder kan vise til en bra avkastning.
  Last ned PDF
 • ODINs verdipapirfond 1. halvår 2016
  Første halvår 2016 var preget av stor uro i aksjemarkedet. ODIN Aksje har hatt negativ avkastning, mens ODIN Rente endte på +/- 0.
  Den siste store hendelsen som ga store negative utslag i markedet var vedtaket om Storbritannias umeldelse fra EU etter valget 23. juni.
  Last ned PDF
 • Aksje,- rente- og kombinasjonsfond - 2015
  Første halvår 2015 ble en god periode for våre kunder, og derfor også for ODIN. Andelseierne i ODINs aksjefond hadde en gjennomsnittlig avkastning pr. 30.06 på 11,5 prosent. For rentefondene var periodeavkastningen 0,9 prosent.
  Last ned PDF
  Institusjonelle fond
  Avkastningsresultatene første halvår er gode. Perioden er imidlertid kort, og vi vet at vi arbeider i markeder som skifter mellom oppgang og nedgang. Vi er derfor forberedt på at vi ikke har opplevd den siste nedturen i markedene. Slik er det å være investorer.
  Last ned PDF