Fond via distributør

Vi tilbyr også våre fond via andre banker- og investeringsplattformer. Vår største distributør er SpareBank 1. Men du vil også finne våre fond på andre spare- og investeringsplattformer, som for eksempel Nordnet, Sbanken og DNB.

Fondstype:
Fond/andelsklasser:
Søk etter fond

Navn Dato Kurs HIÅ 10 år Risko Bærekraft Årlig kostnad 1D 1 MND HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart Sammenlign. andre fond Volatilitet 3 år Sharpe Ratio Morningstar bærekraftsscore Type fond InitialPurchaseBase Morningstar rating Forvaltet kapital (mill)* IBAN Bloomberg kode ISIN FundClassType Fund type Pre-kontraktuelle opplysninger Periodiske opplysninger Nøkkelinformasjon Prospekt med vedtekter Månedlig Faktaark Månedskommentar
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N 19.04.24 129,00 7,40% - 8 0,75% -0,66% 0,01% 7,40% 12,93% - - - 16,72% - - - SpareBank 1 Fondene 1,00 - - N Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Nordisk Kreditt D 18.04.24 1 069,12 3,22% 3,61% 8 0,40% 0,00% 0,95% 3,22% 10,23% 6,60% 5,12% 3,61% 3,85% - 2,85% 1,52 - Rentefond 500,00 - - D Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Utbytte U 19.04.24 1 253,67 7,74% 12,75% 8 0,75% -0,27% 2,53% 7,74% 10,77% 12,70% 14,17% 12,75% 13,30% - 11,05% 1,04 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - U Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Utbytte N 19.04.24 1 372,78 7,74% 12,73% 8 0,75% -0,27% 2,53% 7,74% 10,75% 12,61% 14,12% 12,73% 13,28% - 11,07% 1,03 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - N Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Verden Verdi N 19.04.24 1 420,16 4,12% - 8 0,75% -0,18% 2,01% 4,12% 15,22% 13,38% 15,21% - 17,03% - 13,53% 0,87 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - N Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Verden Verdi U 19.04.24 1 239,34 9,51% - 8 0,75% -0,67% 1,60% 9,51% 9,68% 11,07% 12,17% - 13,57% - 9,93% 0,99 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - U Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Norge Verdi U 19.04.24 1 297,80 4,11% - 8 0,75% -0,18% 2,01% 4,11% 15,27% 13,35% 15,19% - 17,01% - 13,54% 0,87 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - U Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Norge Verdi N 19.04.24 1 420,16 4,12% - 8 0,75% -0,18% 2,01% 4,12% 15,22% 13,38% 15,21% - 17,03% - 13,53% 0,87 SpareBank 1 Fondene 500,00 - - N Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Sustainable Corporate Bond E 18.04.24 102,51 0,60% - 9 0,15% -0,04% 0,16% 0,60% 5,87% - - - 3,54% - - - Rentefond 100 000 000,00 - - E Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Sustainable Corporate Bond D 18.04.24 102,36 0,60% - 9 0,20% -0,04% 0,16% 0,60% 5,82% - - - 3,47% - - - Rentefond 1,00 - - D Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Bærekraft D NOK 19.04.24 103,14 5,77% - 9 0,75% -1,01% -2,22% 5,77% 4,02% - - - 1,30% - - - Fond via banker 1,00 - - D Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Rente D 18.04.24 102,23 2,04% - 8 0,20% 0,02% 0,52% 2,04% 7,77% 2,71% 2,96% - 2,87% - - - - Fond via banker 1,00 - - D Obligasjonsfond PDF - PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Aksje D 19.04.24 129,18 7,08% 12,64% 8 0,75% -0,64% -0,60% 7,08% 13,04% 9,09% 13,12% 12,64% 12,44% - - - Fond via banker 1,00 - - D Aksjefond PDF - PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Norsk Obligasjon D 18.04.24 1 023,03 1,96% 2,16% 8 0,20% 0,01% 0,61% 1,96% 6,43% 2,93% 2,55% 2,16% 4,07% - 1,25% 0,63 - Fond via banker - - - D Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Likviditet D 18.04.24 1 019,75 1,62% 1,85% 8 0,15% 0,01% 0,46% 1,62% 5,17% 2,79% 2,21% 1,85% 2,89% - - 2,33 - Fond via banker - - - D Likviditetsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Kreditt D 18.04.24 108,02 3,25% 4,50% 8 0,40% 0,04% 0,55% 3,25% 11,58% 2,98% 3,79% 4,50% 5,60% - 5,01% 0,23 Fond via banker 1,00 - - D Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 N 18.04.24 110,78 2,88% 5,12% 8 0,35% 0,06% 0,49% 2,88% 7,87% 3,49% 4,86% 5,12% 5,32% - - - SpareBank 1 Fondene 500,00 - - N Kombinasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 N 18.04.24 125,35 6,75% 10,61% 8 0,65% 0,17% 0,73% 6,75% 12,47% 7,82% 10,84% 10,61% 9,31% - - - SpareBank 1 Fondene 500,00 - - N Kombinasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 N 18.04.24 117,89 4,81% 7,87% 8 0,50% 0,11% 0,61% 4,81% 10,21% 5,65% 7,85% 7,87% 7,50% - - - SpareBank 1 Fondene 1,00 - - N Kombinasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Europeisk Obligasjon D 18.04.24 1 009,88 1,20% 2,16% 8 0,20% 0,04% 0,44% 1,20% 5,86% 1,76% 2,13% 2,16% 4,17% - 2,36% -0,17 Rentefond - - - D Obligasjonsfond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Global D NOK 19.04.24 297,67 8,95% 15,17% 8 0,75% -0,85% -0,94% 8,95% 16,26% 11,17% 15,02% 15,17% 8,07% - 16,17% 0,75 Fond via banker 1,00 - - D Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN USA D NOK 19.04.24 330,59 9,27% - 8 0,75% -0,67% -0,71% 9,27% 22,28% 14,27% 16,76% - 17,35% - 14,01% 1,03 Aksjefond 1,00 - - D Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Emerging Markets D NOK 19.04.24 163,99 5,03% 7,90% 8 0,75% -1,42% 0,98% 5,03% 7,08% 4,03% 6,36% 7,90% 6,67% - 10,91% 0,24 Aksjefond 1,00 - - D Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Small Cap D NOK 19.04.24 168,91 1,83% - 8 0,75% -0,22% -2,67% 1,83% 2,09% 0,31% - - 14,55% - 25,95% 0,28 Aksjefond 1,00 - - D Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Sverige D NOK 19.04.24 275,33 2,10% 15,31% 8 0,75% -0,35% -1,24% 2,10% 3,62% -1,28% 14,13% 15,31% 17,56% - 25,75% 0,17 Aksjefond 1,00 - - D Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Eiendom D NOK 19.04.24 228,14 -2,85% 12,85% 8 0,75% 0,24% 0,38% -2,85% 10,00% -3,44% 7,57% 12,85% 15,24% - 38,24% 0,19 Aksjefond 1,00 - - D Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Norge D NOK 19.04.24 241,58 9,02% 11,62% 8 0,75% 0,02% 1,95% 9,02% 14,99% 8,85% 10,21% 11,62% 14,57% - 12,77% 0,63 Aksjefond 1,00 - - D Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Norden D NOK 19.04.24 225,10 4,42% 12,92% 8 0,75% -0,58% -2,21% 4,42% 7,12% 5,28% 13,89% 12,92% 13,09% - 19,60% 0,46 Aksjefond 1,00 - - D Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp

Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.