SpareBank 1 Norge Verdi B

Fondet er som helhet eksponert i det norske markedet. Vi velger selskaper med virkelige verdier, som var her i går, er her i dag, og er godt posisjonert for fremtiden.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

11.07.2024

Fond Indeks
1 dag 0,51% 0,56%
1 måned 1,73% 0,72%
Hittil i år 12,54% 10,18%
1 år 23,56% 18,77%
3 år 15,41% 5,86%
5 år 16,71% 9,56%
Siden oppstart 17,64% 10,72%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 6,63 13,61 17,37
Sharpe Ratio 2,44 0,96 0,90

Forvalter

Forvalter

Trond Tjensvold

Forvaltet siden

31.05.2021

Forvalter

Beate Bredesen

Forvaltet siden

02.01.2019

Forvalter

Tom Sanne

Forvaltet siden

04.11.2022

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0010814437

 • Fondets referanseindeks

  Oslo Børs Fondindeks (OSEFX)

 • NAV/Kurs 11.07.2024

  NOK 2453,095

 • Forv.kap. (mill.) 28.06.2024

  1 687,68 NOK

 • Minsteinnskudd

  2 000 000 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  1,00%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Ja

 • Andelsklassen etablert

  02.01.2019

 • Fondets startdato

  02.01.2019

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

22.77 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
19.94
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

6,96

Miljø

7,76

Sosiale

6,31

Selskapsstyring

1,74

Ikke fordelt