ODIN Rente B

For deg som ønsker et godt alternativ til banksparing. ODIN Rente er et fond i fond som investerer i anbefalt utvalg av ODINs rentefond.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

11.07.2024

Fond Indeks
1 dag 0,11% 0,11%
1 måned 0,68% 0,44%
Hittil i år 3,91% 2,33%
1 år 9,19% 5,75%
3 år 3,05% 2,42%
5 år 3,01% 1,83%
Siden oppstart 2,91% 1,29%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 1,15 2,47 3,70
Sharpe Ratio 3,49 0,18 0,32

Forvalter

Forvalter

Mariann Stoltenberg Lind

Forvaltet siden

06.05.2015

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0010732902

 • Fondets referanseindeks

  NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK

 • NAV/Kurs 11.07.2024

  NOK 107,3181

 • Forv.kap. (mill.) 28.06.2024

  10 287,93 NOK

 • Minsteinnskudd

  1 000 000 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  0,30%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Nei

 • Andelsklassen etablert

  06.05.2015

 • Fondets startdato

  06.05.2015

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsanalyse:

Corporate Sustainability Score:

0
20.57
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

-

Miljø

-

Sosiale

-

Selskapsstyring

-

Ikke fordelt