SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N

For deg som ønsker god langsiktig avkastning, har en lang sparehorisont og tåler at sparepengene svinger i verdi i perioder. SpareBank 1 Alt-i-ett 100 er et fond som investerer i en nøye utvalgt sammensetning av SpareBank 1 og ODINs aksjefond.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

11.07.2024

Fond Indeks
1 dag 1,18% 0,02%
1 måned 2,29% 3,23%
Hittil i år 12,89% 18,95%
1 år 18,45% 25,93%
Siden oppstart 17,73% 21,33%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 9,36 - -
Sharpe Ratio 0,79 - -

Forvalter

Forvalter

Beate Bredesen

Forvaltet siden

04.11.2022

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0012619024

 • Fondets referanseindeks

  85% Morningstar Global Markets Large-Mid NR USD, 15% Oslo Børs Fondindeks (OSEFX)

 • NAV/Kurs 11.07.2024

  NOK 135,591

 • Forv.kap. (mill.) 28.06.2024

  7 451,60 NOK

 • Minsteinnskudd

  1 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  0,65%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Nei

 • Andelsklassen etablert

  31.08.2022

 • Fondets startdato

  31.08.2022

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

20.5 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
22.38
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

4,04

Miljø

7,64

Sosiale

6,31

Selskapsstyring

2,52

Ikke fordelt