ODIN Emerging Markets F

På vegne av våre kunder, er ODIN en aktiv og ansvarsfull forvalter med fokus på langsiktig verdiskaping. En stor del av verdiskapingen i verden skjer i dag i markeder som defineres som vekstmarkeder. I ODIN har vi fokus på selskaper som er eksponert mot disse markedene og som kan vise til positiv kontantstrøm og lønnsom vekst. Gjennom aksjefondet ODIN Emerging Markets kan også du ta del i verdiskapingen som skjer i de fremvoksende markedene. ODIN Emerging Markets F er en andelsklasse i ODIN Emerging Markets for kjøp direkte gjennom ODIN Forvaltnings nettbaserte direktekanal, ODIN Online.