ODIN Sustainable Corporate Bond D

Rentefondet ODIN Sustainable Corporate Bond er et svenskregistrert obligasjonsfond. Fondet er et aktivt forvaltet og investerer i svenske, nordiske og andre utenlandske foretaksobligasjoner. Fondet følger bestemte bærekraftskriterier. ODIN Sustainable Corporate Bond D er en andelsklasse i ODIN Sustainable Corporate Bond med ingen minste tegningsbeløp.