ODIN Sustainable Corporate Bond D

Fondets midler investeres primært i foretaksobligasjoner. Fondet investerer i rentebærende instrumenter med høy kredittverdighet, såkalte «investment grade»-instrumenter. Fondet kan plassere maksimalt 10 prosent av fondets midler i fondsandeler. Fondet skal til enhver tid plassere mer enn 50 prosent av fondets midler i foretaksobligasjoner.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

18.07.2024

Fond Indeks
1 dag 0,03% 0,12%
1 måned 0,50% 0,90%
Hittil i år 2,13% 1,99%
1 år 6,31% 6,02%
Siden oppstart 3,80% 2,55%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 2,05 - -
Sharpe Ratio 1,01 - -

Forvalter

Forvalter

Mariann Stoltenberg Lind

Forvaltet siden

31.05.2022

Forvalter

Nils Hast

Forvaltet siden

31.05.2022

Forvalter

Christian Malde

Forvaltet siden

01.06.2023

Fondsinformasjon

 • ISIN

  SE0017084890

 • Fondets referanseindeks

  Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond TR EUR

 • NAV/Kurs 18.07.2024

  NOK 103,9127

 • Forv.kap. (mill.) 28.06.2024

  1 890,56 NOK

 • Minsteinnskudd

  1 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  0,20%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Ja

 • Andelsklassen etablert

  31.05.2022

 • Fondets startdato

  31.05.2022

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

9 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

18.51 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
18.88
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

3,47

Miljø

7,87

Sosiale

6,52

Selskapsstyring

0,65

Ikke fordelt