ODIN USA B NOK

Aksjefondet ODIN USA investerer i utvalgte amerikanske selskaper på tvers av stater, sektorer og bransjer. Dette betyr at du som kunde slipper å vurdere hvilket sektorer eller enkeltselskap i markedet du skal investere i. Gjennom aksjefondet ODIN USA kan også du ta del i verdiskapingen som skjer i USA.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

11.07.2024

Fond Indeks
1 dag 1,35% -0,89%
1 måned 1,77% 3,72%
Hittil i år 8,77% 23,86%
1 år 15,32% 30,97%
3 år 10,82% 16,39%
5 år 15,10% 19,45%
Siden oppstart 16,65% 18,56%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 13,13 14,36 13,59
Sharpe Ratio 0,50 0,66 1,00

Forvalter

Forvalter

Robin Øvrebø

Forvaltet siden

14.08.2020

Forvalter

Harald Nissen

Forvaltet siden

01.06.2023

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0010775703

 • Fondets referanseindeks

  Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

 • NAV/Kurs 11.07.2024

  NOK 326,9116

 • Forv.kap. (mill.) 28.06.2024

  5 381,87 NOK

 • Minsteinnskudd

  1 000 000 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  1,00%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Ja

 • Andelsklassen etablert

  31.10.2016

 • Fondets startdato

  31.10.2016

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

19.6 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
20.32
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

2,31

Miljø

8,1

Sosiale

6,69

Selskapsstyring

2,48

Ikke fordelt