Nominee registrering

Nominee registrering i ODINs andelseierregister

Norsk eller utenlandsk bank, verdipapirforetak, verdipapirregister eller forvaltningsselskap som ønsker forvalterregistrering (nominee) i norske verdipapirfonds andelseierregister, må inneha tillatelse etter verdipapirfondloven § 4-10 fjerde ledd og forskrift til verdipapirfondloven §13-2.

Tillatelsen innhentes fra Finanstilsynet. En utførlig veiledning til søknad om tillatelse til å stå oppført som forvalter (nominee) finnes på Finanstilsynets hjemmesider: