ODIN Aksje C

På vegne av våre kunder, er ODIN en aktiv og ansvarsfull forvalter med fokus på langsiktig verdiskaping. ODIN Aksje er et «fond i fond» bestående av et utvalg av ODINs aksjefond, men kan også investere i andre aksjefond. På denne måten kan du føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som ODIN anbefaler. Ved å investere i ODIN Aksje, får du en portefølje av fond uten selv å måtte velge enkeltfond. ODIN Aksje C er en andelsklasse i ODIN Aksje med minstetegning på 3 000 kroner.