ODIN Europeisk Obligasjon D

ODIN Europeisk Obligasjon er et fond som investerer i middels lange rentebærende verdipapirer. Jo lengre rentebærende papirer fondet kan investere i, desto høyere renterisiko. Høyere risiko betyr også høyere forventet avkastning over tid. Verdien av andelene vil svinge i verdi, men mindre enn i kombinasjonsfond og aksjefond. ODIN Europeisk Obligasjon het tidligere ODIN Obligasjon. Fondet byttet navn 11. juni 2018.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

11.07.2024

Fond Indeks
1 dag 0,19% 0,27%
1 måned 0,61% 1,11%
Hittil i år 3,24% 1,76%
1 år 8,86% 6,67%
3 år 2,35% 0,24%
5 år 2,38% 0,79%
10 år 2,25% 1,12%
Siden oppstart 4,21% 3,64%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 1,58 2,41 2,30
Sharpe Ratio 2,36 -0,12 0,22

Forvalter

Forvalter

Mariann Stoltenberg Lind

Forvaltet siden

12.12.2013

Forvalter

Nils Hast

Forvaltet siden

12.12.2013

Forvalter

Christian Malde

Forvaltet siden

01.06.2023

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0010823545

 • Fondets referanseindeks

  Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corp Bond GR Hedged NOK

 • NAV/Kurs 11.07.2024

  NOK 1030,2442

 • Forv.kap. (mill.) 28.06.2024

  3 051,73 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  0,20%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Ja

 • Andelsklassen etablert

  11.06.2018

 • Fondets startdato

  27.03.1996

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

17.44 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
18.88
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

1,91

Miljø

5,48

Sosiale

5,66

Selskapsstyring

4,39

Ikke fordelt