ODIN Bærekraft C NOK

På vegne av våre kunder, er ODIN en aktiv og ansvarsfull forvalter med fokus på langsiktig verdiskaping. Aksjefondet ODIN Bærekraft investerer i aksjeselskaper over hele verden som bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Fondet passer for andelseiere som ønsker en langsiktig eksponering mot globale, bærekraftige selskaper. ODIN Bærekraft C er en andelsklasse i ODIN Bærekraft med minstetegning på 3 000 kroner.