ODIN Sverige B NOK

I Sverige skapes verdiene innen et bredt utvalg av sektorer. Den gode produktutviklingen i det eksportrettede svenske næringslivet har skapt mange internasjonalt ledende selskaper. Gjennom aksjefondet ODIN Sverige kan også du ta del i verdiskapingen som skjer i det svenske næringslivet.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

18.07.2024

Fond Indeks
1 dag 0,22% 0,55%
1 måned 4,08% 4,15%
Hittil i år 16,57% 14,44%
1 år 27,53% 26,56%
3 år -0,73% 5,05%
5 år 16,15% 15,44%
10 år 15,98% 12,17%
Siden oppstart 17,86% 12,17%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 20,00 24,83 23,35
Sharpe Ratio 0,56 -0,01 0,61

Forvalter

Forvalter

Hans Christian Bratterud

Forvaltet siden

14.08.2020

Forvalter

Peter Nygren

Forvaltet siden

02.05.2024

Forvalter

Jonathan Schönbäck

Forvaltet siden

09.06.2020

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0010748296

 • Fondets referanseindeks

  OMXSB Cap GI

 • NAV/Kurs 18.07.2024

  NOK 308,5027

 • Forv.kap. (mill.) 28.06.2024

  15 976,70 NOK

 • Minsteinnskudd

  1 000 000 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  1,00%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Ja

 • Andelsklassen etablert

  27.11.2015

 • Fondets startdato

  31.10.1994

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

21.43 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
19.94
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

4,29

Miljø

7,63

Sosiale

6,33

Selskapsstyring

3,18

Ikke fordelt