SpareBank 1 Flex 50 F

SpareBank 1 Flex 50 er et kombinasjonsfond som plasserer omtrent 50 prosent i ODIN Aksje og 50 prosent i ODIN Rente. ODIN Aksje og ODIN Rente er «fond i fond»-løsninger bestående av et utvalg av ODINs aksje- og rentefond, men kan også investere i andre fond. På denne måten kan du føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som ODIN anbefaler. Fondet passer for deg som ønsker høyere avkastning enn banksparing over tid, og samtidig lavere svingninger enn ren aksjefondssparing. SpareBank 1 Flex 50 F er en andelsklasse i SpareBank 1 Flex 50 for kjøp direkte gjennom ODIN Forvaltnings nettbaserte direktekanal, ODIN Online.