ODIN Kreditt B

ODIN Kreditt er et rentefond som primært investerer i norske og utenlandske kredittobligasjoner. Minimum 50 % av obligasjonene skal være utstedt av selskaper med en kredittkvalitet tilsvarende offisiell kredittrating på BBB- eller høyere. Slike selskaper antas å ha en svært lav konkursrisiko. Inntil 30 prosent av porteføljen kan ha en kredittkvalitet tilsvarende offisiell kredittrating i BB intervallet (BB+, BB og BB-), mens inntil 20 prosent av porteføljen kan ha en lavere rating eller ikke noen offisiell kredittrating.