ODIN Micro Cap B NOK

På vegne av våre kunder, er ODIN en aktiv og ansvarsfull forvalter med fokus på langsiktig verdiskaping. Norden er ODINs hjemmemarked, noe som gjør at vi har kunnskap, historikk og erfaring på vår side. Gjennom aksjefondet ODIN Micro Cap får du delta i verdiskaping med et aktivt forvaltet micro cap-fond som har et tydelig fokus på små, etablerte og bærekraftig kvalitetsselskaper med hovedvekt i det svenske markedet.