SpareBank 1 Aksje A

SpareBank 1 Aksje er et «fond i fond» bestående av et utvalg av aksjefond forvaltet av ODIN. Ved å investere i SpareBank 1 Aksje får du en diversifisert portefølje av fond uten selv å måtte velge enkeltfond eller rebalansere porteføljen. SpareBank 1 Aksje A er en andelsklasse i SpareBank 1 Aksje med minstetegning på 10 000 000 kroner.