En aktiv og ansvarlig forvalter

ODIN Forvaltning er en aktiv, ansvarsfull og langsiktig forvalter som ble startet i 1990. På oppdrag for våre kunder, jobber vi hardt hver eneste dag for å skape verdi for fremtiden.

ODIN-modellen
For å kunne gi deg god langsiktig avkastning må vi være konsistente i hvordan vi jobber. Det er nødvendig for at pengene dine skal vokse seg store i fond over tid. Vi har derfor en etablert arbeidsmåte, for hvordan vi finner de beste selskapene til fondene.

Bærekraftige investeringer
Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.