En aktiv og ansvarlig forvalter

ODIN Forvaltning er en aktiv, ansvarsfull og langsiktig forvalter som ble startet i 1990. På oppdrag for våre kunder, jobber vi hardt hver eneste dag for å skape verdi for fremtiden.

Hvorfor ODIN som din investeringspartner?

For å kunne gi deg god langsiktig avkastning må vi være konsistente i hvordan vi jobber. Det er nødvendig for at pengene dine skal vokse seg store i fond over tid. Vi har derfor en etablert arbeidsmåte, for hvordan vi finner de beste selskapene til fondene.

ODIN som ansvarsfull forvalter
ODIN søker å identifisere selskaper som kan skape verdier for sine aksjonærer på lang sikt. Derfor har vi et incentiv til å integrere samfunnsansvar og eierstyring i våre investeringsanalyser og beslutninger.

Slik finner vi de gode selskapene
Våre fond forvaltes aktivt og langsiktig. Grundige selskapsanalyser står sentralt i arbeidet, og kun de selskapene vi anser som de beste investeringene inngår i våre fond. Dette bidrar til at kvaliteten på porteføljene hele tiden holdes på et høyt nivå.