4 tips for deg som vil spare i fond

De færreste av oss er født med en stor formue til disposisjon. Vi må heller spare langsiktig for å komme dit. De beste mulighetene for å bygge økonomisk frihet på lang sikt finner du i aksjefond. Med en fast spareavtale i aksjefond kommer drømmen nærmere for hver dag som går.

1. Velg spareform

Spar litt, regelmessig

En spareavtale gir deg disiplin og struktur på sparingen, slik at du også kjøper andeler når pessimismen råder i markedet. Månedlig sparing passer den økonomiske situasjonen til de fleste, da man som regel har mulighet til å sette litt penger til side hver måned. På denne måten kan du bygge opp en solid base kapital som gir deg økt økonomisk frihet og trygghet.

Se vår video som forklarer hvordan man sparer i fond.

Engangstegning

Dersom du allerede har en sum penger tilgjengelig kan du selvsagt investere disse i et av ODINs aksje-, rente– eller kombinasjonsfond. En slik plassering vil kreve noe større varsomhet med tanke på investeringstidspunkt, men hvis samtidig sparehorisonten din er langsiktig, vil risikoen for å ha valgt feil investeringstidspunkt reduseres betraktelig.

For optimal effekt av en engangsinvestering kan du også vurdere å starte en spareavtale som løper parallelt med plasseringen din. Da vil du kunne nyte godt av svingningene i fondets verdi ytterligere.

Les mer om hvordan svingninger i markedet og avkastning henger sammen.

Lønnsom sparing med gjeld

Boligsparing og fondssparing er som mat og vin; bra hver for seg – men aller best sammen. Dersom du har gjeld tilknyttet for eksempel bolig eller fritidsbolig og samtidig ser fordelen med å spre svingningene på andre sparealternativer, er det viktig at du velger løsninger som gir en forventet avkastning som er høyere enn lånerenten din. Samtidig er det viktig å huske at lånerenten alltid er høyere enn innskuddsrenten som du får i banken din. Vurderer du om du skal spare i bank kontra å nedbetale gjeld bør du velge å nedbetale gjeld.

Ønsker du derimot en høyere forventet avkastning enn lånerenten, er ofte det enkleste alternativet å starte sparing i aksje- eller kombinasjonsfond. Gjennom å forlenge løpetiden på boliglånet ditt fra for eksempel 20 til 30 år vil du få redusert størrelsen på de månedlige avdragene dine. Plasserer du differansen i et fond med tilstrekkelig forventet avkastning vil du dermed over tid komme i en situasjon hvor du har opparbeidet en solid kapitalbase. Dette gir deg flere bein å stå på med tanke på verdisvingninger i eiendomsmarkedet, men samtidig en mulighet til å bli gjeldfri raskere hvis du ønsker det.

Uttaksavtale

Plutselig er dagen her da du skal begynne å nyte godt av pengene du har investert hos oss i ODIN. Med en uttaksavtale kan du leve av sparingen, samtidig som du sparer videre. Ved å sette salg av fondsandeler i system har ODIN lagt til rette for at du enkelt kan bruke av fondssparingen din. Med en uttaksavtale tar du bare ut en viss mengde penger fra sparingen, mens resten nyter godt av den langsiktige verdiskapingen i selskapene.

Les mer om å nyte godt av sparingen her

2. Hold hodet kaldt

Ikke fall for fristelsen til å sammenligne kortsiktig aksjetrading og langsiktig aksjefondssparing.

Hver eneste dag kan du lese ulike spådommer om utviklingen i aksjekurser for de nærmeste dagene, ukene og månedene. Disse spådommene er selvfølgelig godt ment, men har svært ofte et kortsiktig fokus. Skal du spare langsiktig i aksjefond er derfor disse kortsiktige spådommene lite relevante og bør strengt tatt betraktes som unødig støy. I verste fall kan denne støyen påvirke deg fra å være en langsiktig aksjefondssparer til å bli en kortsiktig aksjetrader. For din egen skyld bør du bevisst stenge støyen fra aksjemarkedets kortsiktige psykologi ute.

Dette er en filosofi som vi i ODIN også benytter i vår investeringsfilosofi, da vi mener det er stor forskjell på kortsiktig aksjetrading og langsiktige investeringer: Kortsiktig aksjetrading innebærer hele tiden et forsøk på å selge på topp og kjøpe på bunn i markedet. Langsiktige investeringer innebærer at du sitter lenge i dine plasseringer for å ta del i den underliggende verdiskapingen som skjer i selskapene.

Aksjemarkedet er en markedsplass for både kortsiktig trading og langsiktige investeringer, men skal du spare i fond anbefaler vi at du har en tidshorisont på fem år eller mer.

For at én investor skal få solgt må nemlig en annen investor kjøpe. Selger og kjøper kan ikke treffe henholdsvis topp og bunn samtidig. Et stigende antall undersøkelser viser at sannsynligheten for å lykkes med kortsiktig aksjetrading er svært lav for de fleste av oss.

Samtidig tilsier all erfaring at bred og vedvarende tilstedeværelse i aksjemarkedet gjennom mange år gir god avkastning. Vi som er langsiktige fondssparere bør derfor holde oss i ro og ikke la oss styre av følelser eller aksjemarkedets kortsiktige psykologi.

3. Gjør gjennomtenkte valg

Gjennom årenes løp har vi i ODIN fått mange spørsmål om hvilke fond vi anbefaler, og hvilket fond som er «det beste» akkurat nå. Som for mye annet er det umulig å komme med en generell anbefaling, da spareløsningen bør avhenge av din tidshorisont og vilje til å tåle svingninger i spareperioden.

Det er naturligvis opp til deg selv å avgjøre hvor aktivt du ønsker å følge opp fondssparingen din. Noen ønsker å følge aktivt med på hvordan fondet forvaltes, mens andre ønsker å bruke minst mulig tid på å administrere sparingen.

Uansett om du følger aktivt med, eller om du har et mer avslappet forhold til sparingen kan du i løpet av spareperioden komme i en situasjon hvor du vurderer å bytte mellom fondene du sparer i. Ettersom aksjemarkedet er et fremtidsrettet marked er det umulig å si på forhånd om dette vil lønne seg. Fondet du vurderer å bytte ut kan gå bedre i fremtiden enn det har gjort til nå, og fondet du potensielt velger å bytte til kan lykkes både godt og dårlig i fremtiden.

Hvis du vurderer å bytte ut fondet ditt bør du huske å ta stilling til skattereglene som trer i kraft ved en realisasjon av fondsandeler. Dette innebærer at du må betale skatt på avkastningen som du har fått i spareperioden, eventuelt kreve fradrag for et potensielt tap.

4. Det viktigste er ikke å vinne, men delta

På skolen ble vi kjent med ordtaket «Det viktigste er ikke å vinne, men å delta» – dette ordtaket passer også svært godt når du sparer i fond. At ditt fond ikke er blant de beste for øyeblikket betyr ikke at du har gjort et dårlig sparevalg. På ulike tidspunkt og for ulike tidsperioder vil det til tider være andre fond som har gjort det bedre enn akkurat det fondet du har valgt. I neste periode er det kanskje ditt fond som ligger på topp.

Når du sparer i fond er det uansett ikke slik at vinneren tar alt, og resten går tomhendte hjem. Det viktigste er å delta fordi alle som deltar får ta del i det aktuelle aksje- eller rentemarkedets avkastning.

I valget mellom ulike fond er det derfor viktig at du ikke lar «det beste bli den godes fiende». Brorparten av avkastningen din bestemmes av hvilken fondstype du velger.

Her får du hjelp til å finne ditt fond