Spesialfond

Gjennom ODIN Micro Cap får du eksponering mot veldig små og lønnsomme kvalitetsselskaper med etablerte forretningsmodeller. Mindre selskaper har lettere for å vokse og gir større sjanse for høyere avkastning da de har en forventet høyere vekstrate sammenlignet med store, allerede etablerte selskaper. Fondet vil ha store svingninger og tilhørende høy risiko, og passer for de som har en lang investeringshorisont.

Fondet er åpent for handel månedlig og retter seg i hovedsak mot institusjonelle investorer.

Fondstype:

Fond/andelsklasser:

Søk etter fond

Navn Dato Kurs HIÅ 10 år Risko Bærekraft Minste tegningsbeløp Årlig kostnad 1D 1 MND HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart Sammenlign. andre fond Volatilitet 3 år Sharpe Ratio Morningstar bærekraftsscore Type fond Morningstar rating Forvaltet kapital (mill)* IBAN Bloomberg kode ISIN FundClassType Fund type Pre-kontraktuelle opplysninger Periodiske opplysninger Nøkkelinformasjon Prospekt med vedtekter Månedlig Faktaark Månedskommentar
ODIN Micro Cap A NOK 11.07.24 137,80 18,34% - 8 5 000 000 NOK 1,00% 1,72% -0,18% 18,34% - - - - 37,80% - - - - Spesialfond - - A Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp
ODIN Micro Cap B NOK 11.07.24 137,00 17,82% - 8 100 000 NOK 1,85% 1,72% -0,25% 17,82% - - - - 37,00% - - - - Spesialfond - - B Aksjefond PDF PDF PDF PDF PDF PDF Kjøp

Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.