ODIN Likviditet A

ODIN Likviditet er et rentefond som investerer i kortsiktige rentepapirer, som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter. Pengemarkedsfond har lavest risiko av alle typer verdipapirfond. Lavest risiko betyr også lavest forventet avkastning, og over tid kan du forvente å få litt høyere avkastning i ODIN Likviditet enn på høyrentekonto i bank. ODIN Likviditet het tidligere ODIN Pengemarked. Fondet byttet navn 11. juni 2018.