ODIN Norden D NOK

I Norden skapes verdiene i stor grad av selskaper som er verdensledende innen sine bransjer. Norden er ODINs hjemmemarked, noe som gjør at vi både har kunnskap, historikk og erfaring på vår side.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

11.07.2024

Fond Indeks
1 dag 1,58% 1,11%
1 måned 1,52% 0,62%
Hittil i år 14,64% 13,46%
1 år 22,39% 23,89%
3 år 5,34% 7,49%
5 år 15,77% 15,64%
10 år 13,30% 12,87%
Siden oppstart 13,31% 10,42%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 14,15 19,11 17,83
Sharpe Ratio 0,60 0,25 0,76

Forvalter

Forvalter

Vigdis M. Almestad

Forvaltet siden

09.06.2020

Forvalter

Atle Hauge

Forvaltet siden

01.06.2023

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0010763881

 • Fondets referanseindeks

  VINX Benchmark Cap NOK NI

 • NAV/Kurs 11.07.2024

  NOK 247,1311

 • Forv.kap. (mill.) 28.06.2024

  23 494,78 NOK

 • Minsteinnskudd

  1 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  0,75%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Ja

 • Andelsklassen etablert

  18.08.2016

 • Fondets startdato

  01.06.1990

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

20.76 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
18.74
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

3,95

Miljø

6,97

Sosiale

5,58

Selskapsstyring

4,27

Ikke fordelt