ODIN Small Cap D NOK

Fondet er et indeksuavhengig, aktiv forvaltet aksjefond. Fondet investerer i små og mellomstore selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Norden, med hovedvekt på Sverige. Selskapene det investeres i vil på anskaffelsestidspunktet ikke overstige én (1) prosent av den totale markedsverdien av alle aksjer notert på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholm Exchange).

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

11.07.2024

Fond Indeks
1 dag 1,66% 1,95%
1 måned 0,75% 2,49%
Hittil i år 16,94% 14,25%
1 år 23,45% 31,64%
3 år 1,51% -0,23%
Siden oppstart 17,38% 10,98%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 22,70 25,44 -
Sharpe Ratio 0,37 0,09 -

Forvalter

Forvalter

Jonathan Schönbäck

Forvaltet siden

28.01.2020

Forvalter

Hans Christian Bratterud

Forvaltet siden

14.08.2020

Forvalter

Carolina Ahnemark

Forvaltet siden

01.06.2023

Fondsinformasjon

 • ISIN

  SE0013693280

 • Fondets referanseindeks

  Carnegie Small Cap Return Index

 • NAV/Kurs 11.07.2024

  NOK 193,9856

 • Forv.kap. (mill.) 28.06.2024

  5 177,87 NOK

 • Minsteinnskudd

  1 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  0,75%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Ja

 • Andelsklassen etablert

  28.01.2020

 • Fondets startdato

  28.01.2020

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

20.42 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
19.94
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

1,4

Miljø

4,15

Sosiale

4,36

Selskapsstyring

10,52

Ikke fordelt