ODIN Norsk Obligasjon C

ODIN Norsk Obligasjon er et fond som investerer i relativt korte rentebærende verdipapirer. Forskjellen mellom et pengemarkedsfond og et kort obligasjonsfond er at obligasjonsfondet kan investere i enkeltpapirer med rentebindingstid lengre enn ett år. ODIN Norsk Obligasjon het tidligere ODIN Kort Obligasjon. Fondet byttet navn 11. juni 2018.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

11.07.2024

Fond Indeks
1 dag 0,04% 0,11%
1 måned 0,42% 0,44%
Hittil i år 3,41% 2,33%
1 år 7,03% 5,75%
3 år 3,16% 2,47%
5 år 2,52% 2,16%
10 år 2,04% 1,49%
Siden oppstart 3,88% 3,41%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 0,46 1,28 1,48
Sharpe Ratio 5,09 0,52 0,47

Forvalter

Forvalter

Mariann Stoltenberg Lind

Forvaltet siden

12.12.2013

Forvalter

Nils Hast

Forvaltet siden

12.12.2013

Forvalter

Christian Malde

Forvaltet siden

01.06.2023

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0008000056

 • Fondets referanseindeks

  NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK

 • NAV/Kurs 11.07.2024

  NOK 1086,6619

 • Forv.kap. (mill.) 28.06.2024

  7 117,62 NOK

 • Minsteinnskudd

  10 000 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  0,40%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Ja

 • Andelsklassen etablert

  31.10.1994

 • Fondets startdato

  31.10.1994

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsanalyse:

Corporate Sustainability Score:

0
18.88
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

-

Miljø

-

Sosiale

-

Selskapsstyring

-

Ikke fordelt