ODIN Bærekraft A NOK

Aksjefondet ODIN Bærekraft investerer i aksjeselskaper over hele verden som bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Gjennom aksjefondet ODIN Bærekraft kan du ta del i verdiskapingen som skjer i selskaper som fremmer bærekraft innenfor ulike bærekraftige temaer.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

11.07.2024

Fond Indeks
1 dag 2,42% -0,21%
1 måned 1,42% 3,45%
Hittil i år 14,17% 20,90%
1 år 16,18% 27,40%
Siden oppstart 4,18% 13,68%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 14,19 - -
Sharpe Ratio 0,25 - -

Forvalter

Forvalter

Alexander Løes Nilsson

Forvaltet siden

01.06.2023

Forvalter

Harald Nissen

Forvaltet siden

29.11.2021

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0011151706

 • Fondets referanseindeks

  Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap NR USD

 • NAV/Kurs 11.07.2024

  NOK 111,3253

 • Forv.kap. (mill.) 28.06.2024

  1 087,52 NOK

 • Minsteinnskudd

  10 000 000 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  0,75%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Ja

 • Andelsklassen etablert

  29.11.2021

 • Fondets startdato

  29.11.2021

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

9 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

18.39 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
20.37
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

4,06

Miljø

7,21

Sosiale

5,33

Selskapsstyring

1,79

Ikke fordelt