ODIN Norden C NOK

På vegne av våre kunder, er ODIN en aktiv og ansvarsfull forvalter med fokus på langsiktig verdiskaping. I Norden skjer verdiskapingen i stor grad av selskaper som er verdensledende i sine bransjer. Norden er ODINs hjemmemarked, noe som gjør at vi har kunnskap, historikk og erfaring på vår side. Gjennom aksjefondet ODIN Norden kan også du ta del i verdiskapingen som skjer i det nordiske næringslivet.