ODIN Likviditet F

ODIN Likviditet er et rentefond som investerer i kortsiktige rentepapirer, som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter. Pengemarkedsfond har lavest risiko av alle typer verdipapirfond. Lavest risiko betyr også lavest forventet avkastning, og over tid kan du forvente å få litt høyere avkastning i ODIN Likviditet enn på høyrentekonto i bank. ODIN Likviditet het tidligere ODIN Pengemarked. Fondet byttet navn 11. juni 2018. ODIN Likviditet F er en andelsklasse i ODIN Likviditet for kjøp direkte gjennom ODIN Forvaltnings nettbaserte direktekanal, ODIN Online.