Spare til barn

Halvparten av alle norske foreldre sparer til barna sine. Starter du tidlig og sparer i aksjefond, får barna mer å rutte med når de trenger det mest.

I starten er det gjerne bleieskift, mat og søvn du konsentrerer deg om. Så kommer hverdagen, med tidsklemme, barnesykdommer og oppfølging av barnehage. Midt oppe i alt dette er det lett å glemme at disse søte små en gang blir store og vil forlate redet. Når den dagen kommer vil det være en lettelse å vite at du var smart for mange år siden og startet sparing i fond for barna tidlig.

Det lureste man kan gjøre er å komme i gang med sparing så fort barnet er født. En spareavtale som går hver måned vil over tid vokse til en betydelig sum som kan være med å gi en startkapital for barnet når det trengs som mest. Jo tidligere du begynner, desto større vil summen kunne bli.

Hvor mye du har anledning til å spare må vurderes i forhold til privatøkonomien forøvrig. Mange velger å sette til side deler av, eller hele barnetrygden.

Skal du spare til barn og har en langsiktig sparehorisont, anbefaler vi ODIN Aksje.
Ta gjerne kontakt med oss – så hjelper vi deg i gang.

Kjøp fond i barnets navn her

Hvorfor aksjefond til barn?

Når man sparer til barn eller barnebarn er det som regel med tanke på å spare lenge. Da mener vi i ODIN at aksjefond er det beste spareproduktet. Med lang tidshorisont er det større sannsynlighet for å sitte igjen med mer i aksjefond enn for eksempel på en høyrentekonto i banken.

Visste du at:

 • I aksjefond kan du forvente tre til seks prosent meravkastning utover bankrente
 • Prisstigning og skatt “spiser opp” bankavkastningen din
 • Du trenger en forventet avkastning på 5% pr. år for å bevare pengeverdien din. Bankrentene i dag ligger på ca 1,6%
 • Sparer du langsiktig er matematikken din beste venn – renters rente effekten er viktig for å få en god avkastning

Hva bør du tenke på før du starter sparingen?

Før du starter sparingen må du ta stilling til om du skal spare i ditt eller barnets navn. Det er fordeler og ulemper knyttet til begge alternativene.

Spare i barnets navn

Fordeler:

 • Den dagen du selger fondsandeler er det i utgangspunktet skatt på den gevinsten du har fått. Likevel finnes det en måte å unngå dette på. Fra du er 17 år må du selv skatte av kapitalgevinster. Selger du fondene etter fylte 17 år, men før du får høy inntekt, typisk mens du er student, kan skatten faktisk bli 0 kroner. Dersom kapitalinntektene (renter, fondsgevinster) er lavere enn personfradraget på 50 400 kroner, slipper du nemlig skatt. Forutsetningen er at lønnsinntekten er innenfor frikortgrensen på 50 000 kroner.
 • Foreldrene kan ikke bruke opp pengene til barna. Ved for eksempel en skilsmisse er det vanskeligere for den ene forelderen å ta pengene som er oppspart til barna dersom de står i barnets navn.

Ulemper:

 • Formue kan føre til redusert stipend fra Lånekassen ved studier. For å beholde maksimalt stipend kan dagens studenter ikke ha nettoformue over 392 662 kroner (grense for 2017). Formue over grensen reduserer stipendet med to prosent pr. måned. Grensene justeres hvert år. Les mer på Lånekassen sine hjemmesider.
 • Overformynderiet kan ta kontroll over barnets formue dersom den overstiger  to ganger folketrygdens grunnbeløp (pr 1. mai 2017 – 187 268 kroner). Les mer på Skatteetaten sine hjemmesider. Ønsker du likevel å gi pengene til barnet og samtidig unngå overformynderiet? Det finnes en løsning, om dog noe kronglete. Du kan nemlig gi penger til barna med et forbehold i et gavebrev. Forbeholdet må utrykke at overformynderiet skal holdes utenfor forvaltingen av gaven og at gaven skal forvaltes av barnets foreldre frem til barnet er 18 år. Besteforeldrene kan også gi gaver med tilsvarende forbehold.
 • Barnet kan selv bestemme over pengene når det blir 18 år, dersom ikke annet er avtalt på forhånd.

Kjøp fond i barnets navn her

Spare i foreldrenes navn

Fordeler:

 • Man risikerer ikke kutt i studiestøtte fra Lånekassen i og med at pengene ikke er direkte knyttet til barnet.
 • Man slipper innblanding fra overformynderiet siden pengene står i foreldrenes navn.
 • Foreldre bestemmer over pengene til de ønsker å gi barna ansvar for sparepengene.
 • Ved å spare i eget navn vil man få vanlig rente/gevinstskatt og eventuelt formueskatt. Voksne barn vil overta skatteforpliktelsen når fondet overføres.

Ulemper:

 • En risiko ved å spare i foreldrenes navn, er at pengene inngår i boet ved skilsmisse eller død.
 • Barnet kan gå glipp av skattefri gevinst (se sparing i barnets navn)

Spar lenge, og få betalt for din tålmodighet

Jo lenger du sparer, desto tryggere kan du være på å få en god avkastning.

Gjennom livet kan både behov og ønsker endre seg over tid – derfor er fleksibiliteten i akjsesparing verdifull. Historien viser at aksjesparing gir god avkastning over tid, selv om det er svingninger underveis. Andre langsiktige spareformer, som for eksempel pensjonsordninger, låser pengene dine fast til et bestemt formål og en bestemt tidshorisont. Som fondssparer kan du derimot avslutte sparingen og ta ut sparepengene akkurat når det passer deg.