SpareBank 1 Flex 50 N

SpareBank 1 Flex 50 er et kombinasjonsfond som plasserer omtrent 50 prosent i SpareBank 1 Aksje og 50 prosent i ODIN Rente. SpareBank 1 Aksje og ODIN Rente er «fond i fond»-løsninger hovedsakelig bestående av et utvalg egenforvaltede aksje- og rentefond. På denne måten kan du føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som vi anbefaler. Fondet passer for deg som ønsker høyere avkastning enn banksparing over tid, og samtidig lavere svingninger enn ren aksjefondssparing.