Kundeinformasjon

Slik behandler vi persondata

Her hos ODIN er vi opptatt av å beskytte dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi samler informasjon om deg som besøker våre nettsider og hvordan vi bruker denne informasjonen videre. Vi beskriver også hvordan vi lagrer personopplysninger på deg som er kunde (det vil si andelseier) i våre systemer.

Rutiner

Retningslinjer vi jobber etter
En bred kompetanse og erfaring gjør at vi kan velge aksjer basert på egne selskapsanalyser. Vi er pliktige til å følge retningslinjer for å sikre deg det beste resultatet, og her kan du lese et sammendrag.

Fatca/CRS

Skattepliktig i et annet land?
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er amerikansk lovgivning som skal sikre riktig etterlevelse av skatteplikten og hindre skatteunndragelser gjennom bruk av utenlandske finansielle institusjoner. ODIN Forvaltning AS er underlagt de såkalte FATCA-reglene.

Godtgjørelsesordning

Konkurransedyktig godtgjørelse
Sammensetningen av fast og variabel godtgjørelse skal være balansert, og den faste delen av godtgjørelsen skal være tilstrekkelig høy til at ODIN kan unnlate å utbetale den variable delen av godtgjørelsen. ODINs godtgjørelsesordninger er besluttet av styret i ODIN.

Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre investeringsprodukter og er derfor inkludert i alle risikoreferanser i retningslinjene om godtgjørelser.

Retningslinjer for håndtering av interessekonflikter

Verdipapirfondloven og tilhørende forskrift sier at selskapet skal være organisert på en slik måte at risikoen for interessekonflikter mellom selskapet og selskapets kunder, mellom to kunder, mellom en kunde og et verdipapirfond eller mellom to verdipapirfond begrenses til et minimum.