SpareBank 1 Alt-i-ett 80 F

For deg som ønsker høyere avkastning på din sparing, men ønsker noe lavere svingninger enn ren aksjefondsparing. SpareBank 1 Alt-i-ett 80 er fordelt med 80 prosent i aksjefond og 20 prosent i rentefond.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

18.07.2024

Fond Indeks
1 dag 0,37% -0,21%
1 måned 4,03% 2,84%
Hittil i år 12,56% 15,57%
1 år 18,67% 21,37%
3 år 7,03% 9,23%
5 år 11,38% 13,06%
10 år 10,31% 11,11%
Siden oppstart 9,48% 11,05%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 7,49 - -
Sharpe Ratio 0,82 - -

Forvalter

Forvalter

Beate Bredesen

Forvaltet siden

04.11.2022

Forvalter

Mariann Stoltenberg Lind

Forvaltet siden

14.08.2020

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0010924939

 • Fondets referanseindeks

  20% NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK, 68% Morningstar Global Markets Large-Mid NR USD, 12% Oslo Børs Fondindeks (OSEFX).

 • NAV/Kurs 18.07.2024

  NOK 128,6459

 • Forv.kap. (mill.) 28.06.2024

  3 851,07 NOK

 • Minsteinnskudd

  3 000 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  0,85%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Nei

 • Andelsklassen etablert

  16.03.2022

 • Fondets startdato

  01.09.2009

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

20.21 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
23.61
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

3,81

Miljø

7,46

Sosiale

6,25

Selskapsstyring

2,69

Ikke fordelt