Kombinasjonsfond

Gjennom ODINs kombinasjonsfond investerer du i både aksjer og renter, og du kan velge hvilken fordeling som passer deg best. Jo høyere aksjeandel, desto høyere forventet avkastning. I fondslisten finner du også ODIN Aksje, som kun investerer i andre aksjefond.

Kombinasjonsfond passer for

  • Deg som ønsker å spare i aksjemarkedet
  • Deg som tåler noen svingninger underveis
  • Deg som vil balansere trygghet mot avkastningsmuligheter

Hvorfor kombinasjonsfond i ODIN?

  • Vi gjør aktive fondsvalg
  • Vi reduserer svingningene ved å investere på tvers av ulike markeder
  • Vi sørger for at du opprettholder den ønskede fordelingen mellom aksjer og renter – og justerer porteføljen fortløpende

Slik kjøper du kombinasjonsfond