Blanketter til fondshandel

Skal du kjøpe, selge eller bytte fond i ODIN kan du laste ned alle blanketter du trenger her, eller få de sendt rett hjem i postkassen.

Blanketter til kjøp av fond

Engangstegning aksjefond
Benyttes ved kjøp eller tegning i ODINs aksjefond
Engangstegning - rentefond og kombinasjonsfond
Benyttes ved kjøp eller tegning
i ODINs rentefond og ODINs kombinasjonsfond
Spareavtale
Benyttes ved opprettelse av
månedlig sparing i ODINs fond
Fond i gave
Benyttes ved kjøp av fond som gave

Blanketter til salg av fond

Innløsning
Benyttes ved salg eller
innløsning av ODINs Fond
Overførsel av andeler som arv eller gave
Benyttes ved overførsel av eksiterende andeler

Blanketter til bytte av fond

Bytte av fond
Brukes ved bytte mellom alle ODINs fond
Bytte fra andre fondsforvaltere
Brukes om du vil flytte dine fond fra en annen fondsforvalter til ODIN

Blanketter til uttaksavtale

Uttaksavtale
Brukes oppstart av uttaksavtale eller start av uttaksavtale på eksisterende fond

Aksjesparekonto

Overføring til aksjesparekonto (eksisterende kunder)
Brukes ved opprettelse av aksjesparekonto og vil flytte over dine eksisterende fondsandeler i ODIN
Overføring fra annen kontofører
Brukes der du skal gjøre en overføring fra annen kontofører over til aksjesparekonto hos ODIN

Blanketter for innsyn på bedrifter i ODIN Online

Registreringsskjema for tilgang til ODIN Online for bedrifter
Dette er et fullmaktsskjema som brukes av bedrifter for tilgang til pålogging ODIN Online

Trenger du hjelp? Kontakt oss