SpareBank 1 Indeks Global A

Aksjefondet SpareBank 1 Indeks Global er et «fond i fond» som investerer i ett eller flere globale indeksfond med fokus på bærekraft. Fondet passer for andelseiere som ønsker en bred eksponering mot selskaper i det globale aksjemarkedet som hensyntar bærekraft i sin virksomhet. SpareBank 1 Indeks Global A er en andelsklasse i SpareBank 1 Indeks Global med minstetegning på 10 000 000 kroner.