ODIN Bærekraft F NOK

På vegne av våre kunder, er ODIN en aktiv og ansvarsfull forvalter med fokus på langsiktig verdiskaping. Aksjefondet ODIN Bærekraft investerer i aksjeselskaper over hele verden som bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Fondet passer for andelseiere som ønsker en langsiktig eksponering mot globale, bærekraftige selskaper. ODIN Bærekraft F er en andelsklasse i ODIN Bærekraft for kjøp direkte gjennom ODIN Forvaltnings nettbaserte direktekanal, ODIN Online.