SpareBank 1 Horisont 80 A

SpareBank 1 Horisont 80 er et kombinasjonsfond som plasserer omtrent 80 prosent i SpareBank 1 Aksje og 20 prosent i ODIN Rente. SpareBank 1 Aksje og ODIN Rente er «fond i fond»-løsninger hovedsakelig bestående av et utvalg egenforvaltede aksje- og rentefond. På denne måten kan du føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som vi anbefaler. Fondet passer for deg som ønsker en noe høyere avkastning enn banksparing over tid, og samtidig noe lavere svingninger enn ren aksjefondssparing.