ODIN Emerging Markets A NOK

En stor del av verdiskapingen i verden skjer i dag i markeder som defineres som vekstmarkeder. I ODIN har vi fokus på selskaper som er eksponert mot disse markedene og som kan vise til positiv kontantstrøm og lønnsom vekst. Gjennom aksjefondet ODIN Emerging Markets kan også du ta del i verdiskapingen som skjer i de fremvoksende markedene.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

18.07.2024

Fond Indeks
1 dag -0,43% -0,20%
1 måned 0,59% 4,23%
Hittil i år 15,12% 16,69%
1 år 15,33% 20,09%
3 år 4,45% 4,45%
5 år 8,73% 9,50%
10 år 8,00% 9,43%
Siden oppstart 7,23% 8,16%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 9,28 11,05 11,62
Sharpe Ratio 0,58 0,19 0,60

Forvalter

Forvalter

Dan Erik Glover

Forvaltet siden

01.01.2020

Forvalter

Håvard Opland

Forvaltet siden

01.06.2023

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0010763899

 • Fondets referanseindeks

  Morningstar Emerging Markets Large-Mid Cap NR USD

 • NAV/Kurs 18.07.2024

  NOK 181,9037

 • Forv.kap. (mill.) 28.06.2024

  2 835,58 NOK

 • Minsteinnskudd

  10 000 000 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  0,75%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Ja

 • Andelsklassen etablert

  18.08.2016

 • Fondets startdato

  15.11.1999

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

21.44 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
22.71
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

2,8

Miljø

5,82

Sosiale

4,98

Selskapsstyring

7,85

Ikke fordelt