ODIN Eiendom F NOK

ODIN Eiendom er et aksjefond som investerer i næringseiendom i det nordiske markedet. Alle investeringer skjer i børsnoterte selskaper som eier ulike typer eiendom, som kontorer, hoteller, kjøpesentre og lager. Typisk for eiendomsselskaper er forutsigbar, stabil og god inntjening.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

11.07.2024

Fond Indeks
1 dag 0,82% 1,43%
1 måned 9,94% 12,36%
Hittil i år 12,18% 10,93%
1 år 49,91% 44,43%
3 år -6,00% -5,48%
5 år 8,19% 6,89%
10 år 13,34% 13,22%
Siden oppstart 15,62% 12,69%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 30,72 - -
Sharpe Ratio 1,03 - -

Forvalter

Forvalter

Nils Hast

Forvaltet siden

14.08.2020

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0010923519

 • Fondets referanseindeks

  VINX Real Estate Index

 • NAV/Kurs 11.07.2024

  NOK 84,1832

 • Forv.kap. (mill.) 28.06.2024

  3 367,00 NOK

 • Minsteinnskudd

  3 000 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  1,05%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Ja

 • Andelsklassen etablert

  16.03.2022

 • Fondets startdato

  24.08.2000

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

15.06 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
13.51
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

1,84

Miljø

2,37

Sosiale

3,87

Selskapsstyring

6,98

Ikke fordelt