Derfor bør du spare i fond

Har du ikke tenkt å bruke mer penger i fremtiden enn hva du har i dag har du strengt tatt ikke behov for å spare. Vår opplevelse er imidlertid at de aller fleste har ønsker, fremtidsplaner eller drømmer som tilsier at det er nødvendig å sette penger til side i dag, som man kan nyte godt av senere.