ODIN Kreditt D

ODIN Kreditt er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondet investerer i renteinstrumenter, børshandlede fond (ETF, Exchange Traded Funds), indeksfond og aktivt forvaltede fond. Fondet må plassere minst 50 prosent av forvaltningskapitalen i papirer der utstederen eller papiret selv har en kredittkvalitet på Investment Grade eller tilsvarende fra offisielt ratingbyrå med konsesjon fra ESMA. Inntil 50 prosent av porteføljen kan ha en lavere rating eller ikke noen offisiell kredittrating.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

11.06.2024

Fond Indeks
1 dag 0,00% 0,05%
1 måned 0,58% 0,57%
Hittil i år 4,77% 1,84%
1 år 11,87% 7,82%
3 år 3,18% 0,77%
5 år 3,92% 1,04%
10 år 4,50% 1,34%
Siden oppstart 5,65% 2,02%

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik 2,03 5,01 8,44
Sharpe Ratio 3,46 0,19 0,31

Forvalter

Forvalter

Nils Hast

Forvaltet siden

01.09.2009

Forvalter

Mariann Stoltenberg Lind

Forvaltet siden

30.06.2014

Forvalter

Christian Malde

Forvaltet siden

01.06.2023

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0010765134

 • Fondets referanseindeks

  Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG & High-Yield Composite Bond GR Hedged NOK

 • NAV/Kurs 11.06.2024

  NOK 109,5926

 • Forv.kap. (mill.) 31.05.2024

  3 780,68 NOK

 • Minsteinnskudd

  1 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  0,40%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Ja

 • Andelsklassen etablert

  18.08.2016

 • Fondets startdato

  01.09.2009

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsscore:

Morningstar bærekraftsanalyse:

Bærekraftsrisiko:

18.08 av 100 - LAV

Corporate Sustainability Score:

0
20.7
50
Low ESG Risk Severe ESG Risk

1,67

Miljø

6,61

Sosiale

6,11

Selskapsstyring

3,69

Ikke fordelt