ODIN Sustainable Corporate Bond B

Rentefondet ODIN Sustainable Corporate Bond er et svenskregistrert obligasjonsfond. Fondet er et aktivt forvaltet og investerer i svenske, nordiske og andre utenlandske foretaksobligasjoner. Fondet følger bestemte bærekraftskriterier. ODIN Sustainable Corporate Bond B er en andelsklasse i ODIN Sustainable Corporate Bond med minstetegning på 1 000 000 kroner.