Historie, visjon og verdier

ODIN er en av Norges ledende fondsforvaltere og vi har som mål å fortsette å være det også i fremtiden. Med en lang historie og solid kunnskap skal vi skape verdier for fremtiden, både for deg som kunde, våre ansatte og våre eiere. Her er historien, vår visjon og våre verdier. 

Historien

ODIN Forvaltning AS er en av Norges største fondsforvaltere. Selskapet er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS. ODIN Forvaltning har i dag kontorer i Oslo, Bergen, Stockholm, Gøteborg og Helsinki. Våre aksjefond er godkjent for distribusjon i Norge, Sverige, Finland og Nederland. Våre rente- og kombinasjonsfond markedsføres og distribueres i Norge. ODIN ble etablert i 1990 under navnet Independent Fund Management. Målet var å tilby aksjefondsforvaltning på tvers av de nordiske landene basert på en langsiktig verdiorientert forvaltning. Den indeksuavhengige og verdibaserte investeringsfilosofien var basis for forretningsidéen og er fremdeles førende for hvordan vi investerer.

Les mer om ODINs investeringsfilosofi, ODIN-modellen, her 

Nordisk forankring

For å understreke tilhørigheten til det nordiske, skiftet vi navn til ODIN Forvaltning AS i 1992. Vår logo består av Odins øye som omkranser Sleipner – Odins åttebente hest. Vår logo og vårt navn bærer på en nordisk kulturarv, en sterk kultur vi er stolte av. Dette legger grunnlaget for hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Vi jobber for at du som kunde skal kunne møte fremtiden godt forberedt. Det handler om å skape verdier for fremtiden.

Vår visjon og våre verdier

Vår visjon er; ODIN skaper verdier for fremtiden. Verdiskaping er det vi jobber med i alle ledd i organisasjonen.

• Vi skaper verdier for våre kunder gjennom god forvaltning og god rådgivning.

• Vi skaper verdier for våre ansatte gjennom oppgaver som gir personlig og faglig utvikling.

• Vi skaper verdier for våre eiere gjennom gode resultater.

Våre verdier er redskapet som støtter oppunder vår visjon. Det er fire positive ord som er med på å forme oss som jobber i ODIN, og ikke minst bygge selskapets identitet og merkevare:

Verdiskapende – vi skal gi god avkastning over tid.

Kompetent – vi skal ha god kunnskap og kvalitet i alle nivåer av organisasjonen.

Kundeorientert – vi skal forstå og løse behov for våre kunder.

Engasjert – vi skal arbeide mot felles mål, samt gi service i tråd med det som forventes av oss.

 

Våre kundeløfter

• Du kan alltid ta kontakt med oss i ODIN – i den kanalen du selv ønsker

• Vi lytter til dine behov og tar ansvar for at du får anbefalinger som du er tjent med

• ODIN skal tilby enkle og gode spare- og investeringsløsninger


ODIN skal gi gode råd om investeringer
som står seg over tid. Vi vet at kunder som oppnår god avkastning blir værende hos oss lenge. Det vil være et lønnsomt partnerskap.

Vi jobber mot samme mål – ODIN skaper verdier for fremtiden