Prisliste

Her er en oversikt over årlige forvaltningshonorar, samt minimum investeringsbeløp på alle ODINs fond og andelsklasser.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

 

Fond/andelsklasse Fondstype Minimum investeringsbeløp (NOK) Minimum beløp for spareavtale (NOK) Årlig kostnad**
ODIN Eiendom A Aksjefond 10 000 000 0,75%
ODIN Eiendom B Aksjefond 1 000 000 1,00%
ODIN Eiendom C Aksjefond 3 000 300 1,50%
ODIN Emerging Markets A Aksjefond 10 000 000 0,75%
ODIN Emerging Markets B Aksjefond 1 000 000 1,00%
ODIN Emerging Markets C Aksjefond 3 000 300 1,50%
ODIN Europa A Aksjefond 10 000 000 0,75%
ODIN Europa B Aksjefond 1 000 000 1,00%
ODIN Europa C Aksjefond 3 000 300 1,50%
ODIN Global A Aksjefond 10 000 000 0,75%
ODIN Global B Aksjefond 1 000 000 1,00%
ODIN Global C Aksjefond 3 000 300 1,50%
ODIN Norden A Aksjefond 10 000 000 0,75%
ODIN Norden B Aksjefond 1 000 000 1,00%
ODIN Norden C Aksjefond 3 000 300 1,50%
ODIN Norge A Aksjefond 10 000 000 0,75%
ODIN Norge B Aksjefond 1 000 000 1,00%
ODIN Norge C Aksjefond 3 000 300 1,50%
ODIN Small Cap A Aksjefond 10 000 000 0,75%
ODIN Small Cap B Aksjefond 1 000 000 1,00%
ODIN Small Cap C Aksjefond 100 100 1,50%
ODIN Sverige A Aksjefond 10 000 000 0,75%
ODIN Sverige B Aksjefond 1 000 000 1,00%
ODIN Sverige C Aksjefond 100 100 1,20%
ODIN USA A Aksjefond 10 000 000 0,75%
ODIN USA B Aksjefond 1 000 000 1,00%
ODIN USA C Aksjefond 3 000 500 1,50%
ODIN Aksje A Kombinasjonsfond* 10 000 000 0,75%
ODIN Aksje B Kombinasjonsfond* 1 000 000 1,00%
ODIN Aksje C Kombinasjonsfond* 3 000 500 1,50%
ODIN Horisont A Kombinasjonsfond* 10 000 000 0,60%
ODIN Horisont B Kombinasjonsfond* 1 000 000 0,85%
ODIN Horisont C Kombinasjonsfond* 3 000 500 1,25%
ODIN Flex A Kombinasjonsfond* 10 000 000 0,50%
ODIN Flex B Kombinasjonsfond* 1 000 000 0,65%
ODIN Flex C Kombinasjonsfond* 3 000 500 1,00%
ODIN Konservativ A Kombinasjonsfond* 10 000 000 0,35%
ODIN Konservativ B Kombinasjonsfond* 1 000 000 0,50%
ODIN Konservativ C Kombinasjonsfond* 3 000 500 0,70%
ODIN Rente A Kombinasjonsfond* 10 000 000 0,20%
ODIN Rente B Kombinasjonsfond* 1 000 000 0,30%
ODIN Rente C Kombinasjonsfond* 3 000 500 0,40%
ODIN Likviditet A Rentefond 10 000 000 0,15%
ODIN Likviditet B Rentefond 3 000 000 0,25%
ODIN Likviditet C Rentefond 10 000 2000 0,40%
ODIN Norsk Obligasjon A Rentefond 10 000 000 0,20%
ODIN Norsk Obligasjon B Rentefond 3 000 000 0,30%
ODIN Norsk Obligasjon C Rentefond 10 000 0,50%
ODIN Europeisk Obligasjon A Rentefond 10 000 000 0,20%
ODIN Europeisk Obligasjon B Rentefond 3 000 000 0,30%
ODIN Europeisk Obligasjon C Rentefond 10 000 0,50%
ODIN Kreditt A Rentefond 10 000 000 0,50%
ODIN Kreditt B Rentefond 1 000 000 0,60%
ODIN Kreditt C Rentefond 3 000 1000 0,75%

* Inkluderer fond som kun investerer i andre fond
**Årlig forvaltningshonorar: Dette er ODINs betaling for å forvalte og administrere midlene i fondet. Oppgis i prosent.

Sist endret: 01.01.2020