Håvard Opland

Håvard Opland er utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Agder. Han er i tillegg autorisert finansanalytiker (AFA), har en MBA i finans fra NHH.

Bakgrunn og erfaring

Håvard Opland kom til ODIN i 2006, og har erfaring som controller og analytiker. Han har en betydelig innsikt i aksjemarkedene internasjonalt, og har de siste årene hatt et spesielt fokus på Europa.

Håvard har forvaltet ODIN Europa siden mai 2013. Han har også siden september 2016 vært forvalter for ODIN Global fram til 14. august 2020 da Håvard, sammen med Harald Nissen, tok over forvalteransvaret for ODIN Global.