Håvard Opland

Håvard Opland er utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Agder. Han er i tillegg autorisert finansanalytiker (AFA), har en MBA i finans fra NHH.

Bakgrunn og erfaring

Håvard Opland kom til ODIN i 2006, og er ansvarlig forvalter for ODIN Europa siden mai 2013. Han har også vært medforvalter for ODIN Global siden september 2016. I august 2020 ble han, sammen med Harald Nissen, ansvarlige forvaltere for ODIN Global.

Håvard har erfaring som controller og analytiker. Han har en betydelig innsikt i aksjemarkedene internasjonalt, og har de siste årene hatt et spesielt fokus på Europa.