Håvard Opland

Håvard Opland er utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Agder. Han er i tillegg autorisert finansanalytiker (AFA), har en MBA i finans fra NHH.

Bakgrunn og erfaring

Håvard Opland kom til ODIN i 2006, og var ansvarlig forvalter for ODIN Europa fra 2013 og fram til fondet ble fusjonert med ODIN Global i mars 2024.

Håvard har også vært medforvalter for ODIN Global siden september 2016. I august 2020 ble han, sammen med Harald Nissen, ansvarlig forvalter for ODIN Global.

Han er også medforvalter for ODIN Emerging Markets sammen med Dan Erik Glover.

Håvard har erfaring som controller og analytiker. Han har en betydelig innsikt i aksjemarkedene internasjonalt, og har de siste årene hatt et spesielt fokus på Europa.