Hvorfor følge med på banksektoren i Europa?

Vi har lenge vært forsiktige med å investere i den europeiske banksektoren, både med hensyn på risiko og potensiell avkastning. Forvalter Håvard Opland forklarer hvorfor sektoren er interessant.

https://youtu.be/MqYTMV82u2w

Europeiske banker har vært en sørgelig affære de siste 45 årene, og sektoren har gjort det 60 prosent svakere enn indeks. I motsetning til amerikanske konkurrenter har den europeiske banksektoren destruert verdier. Historisk har avkastningen på egenkapitalen vært lav og balansen har hatt en stor del misligholdte lån. Fremover er det naturlig å tenke seg at det regulatoriske presset på banker vil øke ettersom det kommer nye regnskapsstandarder (IFRS 9) og økte kapitalkrav (Basel IV).

Forsiktig med å investere i europeiske banker

Vi er i utgangspunktet forsiktige med å investere i den europeiske banksektoren. Det er det flere grunner til; sektoren har under-prestert historisk og det har vært vanskelig å vite hva som ligger i balansen. Vi finner derimot gode muligheter i tilstøtende sektorer, som selskaper som kjøper og driver inn gjeld.

Europeiske banker vil i økende grad krympe balansen sin og selge unna misligholdte lån fremover. Det gir gode vekstmuligheter for selskaper som kjøper denne typen lån og driver inkassovirksomhet. Eksempler på dette er Intrum Justitia, som ligger i ODIN Sverige og ODIN Norden, og Arrow som ligger i ODIN Europa.

Muligheter

Det er gode muligheter for denne typen selskaper. En kan jo lure om det kan lønne seg å kjøpe noe som banken vil kvitte seg med, men her er det ulike forretningsmodeller. Ettersom banken ønsker å kvitte seg med disse lånene selges de ofte til 10 prosent av pålydende. For eksempel får Arrow gjennom gode kundedata typisk hentet inn det dobbelte i løpet av 10 år. Det vil si at et lån på 100 000 selges for 10 000 og Arrow klarer å få 20 000 tilbake.

God avkastning i aksjemarkedet handler om verdiskaping i bedriftene. Det får du her med tosifret vekst og 30 prosent avkastning på egenkapitalen. Samtidig er markedet fortsatt preget av mange og små aktører. Det innebærer at det også er gode muligheter for Arrow til å vokse gjennom oppkjøp.

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Håvard Opland er utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Agder. Han er i tillegg autorisert finansanalytiker (AFA), har en MBA i finans fra NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.