Nå tar vi eldrebølgen

Innen 2050 vil to milliarder av oss være over 65 år. En dobling fra i dag. Helse- og farmasiselskapene står klare til å møte den kommende eldrebølgen. ODIN Europa har investert i noen av de beste.

Lite, om noe, er sikkert når vi snakker om fremtiden, men én ting vet vi: Dag for dag øker antallet på og andelen av eldre.

Aldersstrukturen på befolkningen vil endres dramatisk. Dette skyldes i all hovedsak to forhold; Globalt har forventet levealder økt med 20 år de seneste femti årene, samtidig som fødselskullene har vært fallende. Vi kan dermed med stor grad av sikkerhet estimere den demografiske strukturen frem i tid. Innen 2050 vil to milliarder av oss være over 65 år. (1). Og i Europa vil én av tre europeere være over 65 år innen 2060. (2).

Dette er en langsiktig trend, men den skyter fart her og nå. «Babyboomers», det vil si de som ble født i etterkrigsårene, er i dag mellom 50 og 70 år. Dette er den største bølgen av eldre vi har sett noen gang. Denne gruppen eldre skiller seg også fra tidligere generasjoner. De er sunnere, mer aktive og har større kjøpekraft enn noen tidligere generasjoner har hatt. I Europa sitter «babyboomers» på 80 prosent av de private formuene og står for nærmere 60 prosent av alt konsum. Den godt distingverte konsumenten vil bli stadig viktigere for verdensøkonomien. God helse er en forutsetning for en aktiv og meningsfull tilværelse. Årene jobber dessverre mot oss. Vi vil se en økning i forekomster av aldersrelaterte sykdommer som kreft, Alzheimers og diabetes. Sammen med hjerte- og karsykdommer vil kreft utgjøre den største trusselen mot en god alderdom. Sannsynligheten for å få kreft øker eksponentielt med alderen. Kreft står for hele 25 prosent (3) av alle dødsfall i denne gruppen. Den gode nyheten er at sannsynligheten for å bli helt frisk stadig blir større. Diagnostisering og medisinering har kommet et langt stykke.

En rekke selskaper vil stå sentralt i et marked med en eldre demografisk profil. De fleste finner vi naturlig nok i helsetjeneste- og farmasisektoren. Vi er investert i selskaper som har ledende markedsposisjoner i markeder med sterke og ganske forutsigbare vekstutsikter. Vi investerer også i selskaper med mye forskning og utvikling og som også vi mener evner å holde på sin industriledende lønnsomhet.

Det er høye inngangsbarrierer i farmasiindustrien. Det vil si at nye selskaper ikke lett kommer inn og overtar markedsandeler. Det gjør oss trygge på at verdiskapingen i disse selskapene vil fortsette i overskuelig fremtid. Roche, Novo Nordisk og Fresenius utgjør helseeksponeringen i ODIN Europa.

Det sveitsiske farmasiselskapet Roche er verdensledende innen diagnose og medisiner mot blant annet kreft og Alzheimer. Selskapet har greid å holde denne posisjonen gjennom utstrakt forskning og utvikling og har dermed opparbeidet en svært lovende portefølje av nye produkter. Årlige økninger i utbyttet de siste 30 årene, vitner om et godt drevet selskap. Selskapet er et av foregangsselskapene innen immunterapi, som er ansett som det største gjennombruddet innen kreftbehandling de seneste femti årene.

Danske Novo Nordisk er den suverene markedslederen i insulinmarkedet. Bransjeorganisasjonen The International Diabetes Federation anslår at rundt 400 millioner mennesker er rammet av sykdommen globalt. Én av tre vet ikke at de har sykdommen og får dermed ingen behandling. Innen 2035 vil 50 prosent flere være rammet. Volumpotensialet er enormt. Novo Nordisk har vært i front hva gjelder innovasjon. Markedet er i tillegg preget av høye inngangsbarrierer i tillegg til at det er svært begrenset konkurranse i dette markedet. Vi tror dette vil vedvare.

Tyske Fresenius er verdens største tilbyder av produkter og tjenester for pasienter med kronisk nyresvikt. Selskapet har nærmere 3 500 tusen dialyseklinikker fordelt over hele verden. Pasientene er avhengig av dialyse tre ganger daglig for å få renset blodet for avfallsstoffer. I tillegg til en farmasidivisjon har selskapet over hundre spesialiserte sykehus i Tyskland. Behovet for sykehussenger blir neppe mindre i årene som kommer.

I tider hvor børsene faller og frykten dominerer, kan markeder med langsiktige vekstdrivere være et godt holdepunkt. Befolkningen blir stadig eldre. og behovet for helsetjenester vil fortsette å vokse – uavhengig av hvor renten eller oljeprisen beveger seg.


(1) FN
(2) The European Commision. The 2015 Aging Report.
(3) WHO

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Håvard Opland er utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Agder. Han er i tillegg autorisert finansanalytiker (AFA), har en MBA i finans fra NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.